Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Tất cả dường như sắp sụp đổ

Tất cả cảnh sắc nơi đây và bầu trời xanh kia


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

全部

ぜんぶ

Tất cả

Tay

となり

Bên cạnh

走る

はしる

Chạy

なか

bên trong, giữa, trong số những

きみ

Em, anh, bạn...

だれ

Ai, người nào

あお

Màu xanh

なん・なに

Những gì, cái gì

あし

Chân

意味

いみ

Ý nghĩa

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

明後日

みょうごに

Ngày kia

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

先だって

せんだって

Trước khi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

Youthful Beautiful (Youthful Beautiful)

Tên Romaji: Youthful Beautiful

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ 内田真礼Youthful Beautiful

Youthful Beautiful

TB
581

VIDEO LIÊN QUAN