Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Em đã luôn mong ước được ở bên cạnh anh

Cùng anh trải qua mọi chuyện, nhưng giờ tất cả đều tan biến


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

行く

いく

Đi

新しい

あたらしい

Mới

Tay

なん・なに

Những gì, cái gì

となり

Bên cạnh

長い

ながい

Dài

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

ひと

Người, con người

時間

じかん

Thời gian, giờ

きみ

Em, anh, bạn...

上手

じょうず

Giỏi

Với

できる

できる

Có thể

ママ

ママ

Mẹ ,má

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

いま

Bây giờ, hiện tại

も

Cũng

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

その

その

cái đó

Ngày ,mặt trời

くち

Cái miệng

旅行

りょこう

Du lịch

そんな

そんな

Như thế

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

のに

のに

vậy mà

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

つなぐ

kết nối, buộc vào

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

何故

なぜ

Tại sao

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

君だったら (Gía như anh ở đây)

Tên Romaji: Kimi dattara

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Happy birthday君だったら

Giá như anh ở đây

TB
21135

VIDEO LIÊN QUAN