Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Xin chào, thế gian này

Không ngừng dẫn dắt những ước mơ của tôi


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

こえ

Giọng nói,tiếng nói

時間

じかん

Thời gian, giờ

冷たい

つめたい

Lạnh

なん・なに

Những gì, cái gì

Tay

時計

とけい

Đồng hồ

何処

どこ

Ở đâu

みち

Con đường

Mắt

はな

Hoa

だれ

Ai, người nào

きみ

Em, anh, bạn...

弾く

ひく

chơi (nhạc cụ), gẫy, búng, gảy

ひと

Người, con người

一つ

ひとつ

Một cái

ふゆ

Mùa đông

新しい

あたらしい

Mới

なか

bên trong, giữa, trong số những

あめ

Mưa

いま

Bây giờ, hiện tại

うえ

Phía trên

いろ

Màu sắc

うた

Bài hát

かぜ

Gió

Ngày ,mặt trời

ぼく

Tôi (con trai dùng )

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

すすき

ánh sáng (e.g. có màu)

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

中指

なかゆび

Ngón giữa

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

零れる

こぼれる

Chảy ra

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

アイデア (IDEA)

Tên Romaji: IDEA

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Gen Hoshinoアイデア

IDEA

Khó
318

VIDEO LIÊN QUAN