Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao, một đại gia đình nhà bánh bao

Bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao, một đại gia đình nhà bánh bao


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

四つ

よっつ

4 cái

大きな

おおきな

To ,lớn

全部

ぜんぶ

Tất cả

みんな

みんな

Tất cả,Mọi người

うえ

Phía trên

まち

Thành phố

ひと

Người, con người

家族

かぞく

Gia đình

も

Cũng

なか

bên trong, giữa, trong số những

そら

Bầu trời

Mắt

Tay

うれしい

うれしい

Vui mừng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

繋ぐ

つなぐ

buộc chặt, kết nối, chuyển

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

くし

Que

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

丸める

まるめる

vo viên, nặn tròn, ôm trọn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

だんご大家族 (Đại gia đình bánh bao)

Tên Romaji: Dango daikazoku

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ CLANNADだんご大家族

Đại gia đình bánh bao

Dễ
3195

VIDEO LIÊN QUAN