Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Giống như tuyết rơi chồng chất

Em đã cho anh dũng khí để tồn tại


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なか

bên trong, giữa, trong số những

つぎ

Tiếp theo,kế tiếp

小さな

ちいさな

Nhỏ bé

あさ

Buổi sáng

みず

Nước

きみ

Em, anh, bạn...

2

大丈夫

だいじょうぶ

Không vấn đề gì

まち

Thành phố

行く

いく

Đi

遠い

とおい

Xa

一つ

ひとつ

Một cái

ゆき

Tuyết

いま

Bây giờ, hiện tại

いち

Số 1

黒い

くろい

Màu đen

Tay

まえ

trước, trước khi

時間

じかん

Thời gian, giờ

ひと

Người, con người

出す

だす

Lấy ra

もう一度

もういちど

Một lần nữa

こえ

Giọng nói,tiếng nói

なん・なに

Những gì, cái gì

白い

しろい

Màu trắng

Ngày ,mặt trời

とし、ねん

Năm

となり

Bên cạnh

伝える

つたえる

Truyền đạt

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

生き

いき

mát mẻ; stet

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

響き

ひびき

Tiếng vang,chấn động,dư âm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

犠牲

ぎせい

Hy sinh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

雪の水晶 (Tuyết pha lê)

Tên Romaji: Crystal Snow

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ BTSFor You

For You

TB
767

雪の水晶

Tuyết pha lê

Khó
411

VIDEO LIÊN QUAN