ĐÓNG GÓP LỜI DỊCH

* Sau 1 thời gian dài chuẩn bị, PiPop chính thức thử nghiệm tính năng cho phép thành viên đóng góp lời dịch cho bài hát.

Dưới đây là các bài hát tiếng Nhật chưa có lời dịch tiếng Việt.

Để đóng góp lời dịch cho bài hát, bạn hãy chọn bài hát trong danh sách ở dưới. Sau đó click vào nút Tạo bản dịch mới tại trang Xem Video nhé.

Xem hướng dẫn dịch bài hát chi tiết tại đây.

365日の紙飛行機

365 ngày máy bay giấy

TB
89

Find you

Tìm em

Khó
33

繋いだ手から

Từ bàn tay anh nắm

TB
192

恋衣

Chiếc áo tình yêu

Khó
110

WALK

WALK

Khó
160

フロントメモリー

Front Memory

TB
1609

罪滅ぼしの歌

Khúc ca sám hối

TB
515