When watching a video, the subtitles will show up here.

None vocabulary
Easy

火星で生まれた少年の語る真実に世界が震えた!

Romaji: Kasei de umareta shōnen no kataru shinjitsu ni sekai ga furueta!

Translation: PiPop

Easy

Video related


Download